Våre kunder kommer fra alle typer bransjer

Våre kunder kommer fra alle typer bransjer

Fra vannkraft til næringsmiddel industrien

Fra vannkraft til næringsmiddelindustrien

Kymar Group har opp gjennom årene hatt oppdrag for en rekke høyst ulike bransjer. Innenfor vannkraft utfører vi alt av reparasjoner og tilstandskontroller på vannkraftgeneratorer, både for store og små anlegg. Våre serviceteam stiller opp på kort varsel for å få i gang produksjonen igjen når våre industrikunder opplever uønsket driftstans. I mange år har vi foretatt reparasjoner og vedlikehold på togmotorer og hjulboggier. Vi har godt kvalifiserte skipselektrikere og offshorepersonell med ex-kompetanse og alle relevante sertifikater. For oppdrettsnæringen og næringsmiddelindustrien utfører vi tilstandskontroller, service, overhaling og reparerasjoner av motorer og pumper.

Dette er bransjer som også har stor nytte av vårt store og brede sortiment av elektromotorer, frekvensomformere, Smart Sensorer, gir, pumper, og våre kvalitetsprodukter innen installasjon, solenergi og energilagring. I tillegg utvikler vi også en rekke spesialtilpassede løsninger til våre kunder.

Her er en oversikt over produkter og tjenester som vi leverer til noen bransjer.