Jernbane

Jernbane

Kymar har i mange år jobbet jobbet med reparasjoner, vedlikehold, omvikling av togmotorer og hjulboggier. Idag utfører vi også tilstandskontroll av alle typer traksjonsmotorer inklusive omformere. I tillegg utfører vi regelmessing tilstandskontroll på hjulakslinger til faste kunder som har fått betydelig lengre serviceintervall og mer planlagt vedlikehold.

Vår avdeling på børsteteknikk utfører kontroll, målinger og analyser på kommutatorer og børster i felt. Valg av riktig børster kan gi store besparelser

Her er en oversikt over produkter og tjenester som vi leverer til jernbane bransjen