Landbasert industri

Landbasert industri

Kymar har siden 1945 vært en servicebedrift for all norsk industri fra Kirkenes i Nord til Lindesnes i Sør. Gjennom disse årene har vi opparbeidet svært god kompetanse for å innfri kravene industrien har for sikker og stabil drift, uten uønsket driftsstans.

Våre team på verkstedene har gjennom årene alltid stilt opp på kort varsel når uønsket drifts stans har oppstått og jobbet både dag, natt og helg for å få produksjonen hos våre kunder igang igjen så raskt som mulig. Eller skaffe til veie ny motor, gir eller reservedel så raskt som mulig gjennom vårt store leverandørnettverk som er opparbeidet gjennom mange år.

Her er en oversikt over produkter og tjenester som vi leverer til noen bransjer innen landbasert industri