Marine

Marine

Kymar har i mange år utført både hasteoppdrag, planlagte overhalinger og utskiftninger av elektromotorer og generatorer på skip, på oppdrag fra rederier og i samarbeid med verft. Med våre 4 verksteder har vi stor fleksibilitet og kan på kort varsel mobilisere personell med høy kompetanse og lang erfaring. Vi har også godt kvalifisert offshore personell med EX kompetanse og alle relevante sertifikater.

Her er en oversikt over produkter og tjenester som vi leverer til marine bransjen