Samarbeidet med Kymar fungerer utmerket

Dolphin Drilling har vært med helt fra starten på det norske oljeeventyret (foto: Dolphin Drilling)

Tolleiv Fløgstad er elektroinspektør hos Dolphin Drilling as, som er eiet av Fred. Olsen Energy asa. Han samarbeider nært med Kymar og er godt fornøyd med oppfølging og leveranser levert fra Kymar.

Dollphin Drilling feiret sitt 50 års jubileum i mai 2015. I løpet av disse årene har de operert på alle verdens hav, og de var også med på starten av det norske oljeeventyret mot slutten av 60-tallet. I dag leier de ut rigger til oljeoperatører over hele verden. 

– Kymar har gjort en god del jobber for oss, forteller Fløgstad. – De har overhalt tre av NEBB hovedgeneratorene til en av Dolphin riggene som opererer i Nordsjøen. Og i 2014 foretok de sjekk, overhaling av blant annet elektromotorer og brytere på Bideford Dolphin da den ble overhalt og klasset for 5 nye år.

Kritisk når det blir avbrudd i drift på riggene
– Kymar er behjelpelige, fortsetter han. – Så er vi også avhengige av at våre leverandører leverer i henhold til avtalt tid og yter litt ekstra når vi har det vi kaller «hastesak». Dette kan forkomme når eksempelvis en elektromotor havarerer og vi ikke har redundante systemer eller reservemotor på lager som kan installeres. Da er det godt å ha leverandører som innehar god kompetanse og et bredt og vidt nettverk som bidrar til å løse problemene relativt kjapt.

– Hva er viktigst for dere i valget av samarbeidspartnere?

– At de evner å stå på, at de yter god service og har riktige produkter, svarer Fløgstad kjapt. – Og at de leverer til avtalt pris og til avtalt tid. Vi forespør alltid prisestimater på dette på forhånd. Riktignok kan det være vanskelig å vite på forhånd hvor stort omfanget av en reparasjon vil være; før motoren er tatt fra hverandre. Men da er det viktig at de holder oss godt oppdatert gjennom hele prosessen.

Rapportene må være korrekte
– Kymar har en del overhalings- og sertifiseringsoppdrag for oss, der vi legger stor vekt på at dokumentasjon, sertifikater og rapporter må være 100 prosent. Eventuelle endringer som gjøres under reparasjon og overhaling må gå klart frem i dokumentasjon. Dette fanges da opp av oss og legges inn på rett plass i våre styrings systemer, som kan være veldig viktig informasjon neste gang utstyret feiler og må repareres. 

– Hva er inntrykket ditt av Kymar?

– Jeg har egentlig bare positive ting å si, jeg, smiler han. – Alle jobbene jeg har vært ansvarlig for har vært godt fulgt opp av dem. Jeg synes samarbeidet fungerer utmerket. Vi er åpne og direkte mot hverandre. Hvis det er noe vi ikke er helt fornøyde med, og dette kan jo gjelde begge veier, tar vi det opp der og da, og sørger for å rydde opp i det. Enkelt og greit, smiler Tolleiv Fløgstad.