Vannkraft

Vannkraft

Vi har lang erfaring med vannkraft generatorer både for store og små anlegg. Vi utfører alt fra reparasjoner som lagerskifte, vikling etc. samt tilstandskontroll både mekanisk og elektrisk. Våre verksteder handterer generatorer opp til 35 tonn. Større installasjoner handterer vi sammen med våre samarbeidspartnere.

Her er en oversikt over produkter og tjenester som vi leverer til noen bransjer innen vannkraft