Vi har avdelinger langs hele kysten
– fra Oslo til Trondheim

Vi har avdelinger
langs hele kysten
– fra Oslo til Trondheim

Våre selskaper

Spesialister på elektromotorer, frekvensformere, gir og transmisjoner.
ABB Value Provider på lavspent elektromotorer og generatorer.
Vi foretar Ex. inspeksjoner, service, kontroller og reparasjoner

Utfører installasjoner, service- og vedlikeholdsoppdrag innen offshore, marine, oppdrettsnæringen og landbasert industri, og innen privat sektor

Spesialister innenfor elektro, automasjon, skreddersydde pumpe- og vakuumsystem løsninger, Swarf-uniter etc. Vi designer, utvikler og produserer utstyr i henhold til våre kunders ønsker og spesifikasjoner. Vi foretar service, reparasjoner, inspeksjoner og utsjekk av utstyr

Våre selskaper

Spesialister på elektromotorer, frekvensformere, gir og transmisjoner.
ABB Value Provider på lavspent elektromotorer og generatorer.
Vi foretar Ex. inspeksjoner, service, kontroller og reparasjoner

Utfører installasjoner, service- og vedlikeholdsoppdrag innen offshore, marine, oppdrettsnæringen og landbasert industri, og innen privat sektor

Spesialister innenfor elektro, automasjon, skreddersydde pumpe- og vakuumsystem løsninger, Swarf-uniter etc.
Vi designer, utvikler og produserer utstyr i henhold til våre kunders ønsker og spesifikasjoner.
Foretar service, reparasjoner, inspeksjoner og utsjekk av utstyr